توجه: در صورت بروز هرگونه خطا و اشکال وجه شما به طور كامل عودت داده می شود

تعداد 40 سوال تستی که به طور تصادفی از بانک سوال همیار تست انتخاب شده است

در صورت شرکت مجدد در آزمون سوال ها تغییر خواهد کرد