توجه: در صورت بروز هرگونه خطا و اشكال وجه شما به طور كامل عودت داده مي شود

آزمون اتوکد

تعداد 40 سوال تستی اتوکد

که به طور تصادفی از بانک سوال سایت «سایت آزمون من » انتخاب میگردد
مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای