توجه: در صورت بروز هرگونه خطا و اشكال وجه شما به طور كامل عودت داده مي شود

آزمون ویندوز

آزمون ویندوز
تعداد 40 سوال که به طور تصادقی از بانک سوال سایت انتخاب شده است
مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای