توجه: در صورت بروز هرگونه خطا و اشکال وجه شما به طور كامل عودت داده می شود

آزمون پاکسازی پوست صورت زنانه

پاکسازی پوست صورت زنانه
تعداد 40 سوال تستی که به طور تصادفی از بانک سوال سایت انتخاب می شود
مطابق با استاندارد شماره 1-040-57-5142 سازمان آموزش فنی و حرفه ای