توجه: در صورت بروز هرگونه خطا و اشکال وجه شما به طور كامل عودت داده می شود

آزمون پیرایش موي زنانه از روي عکس و تصویر تعداد 40 سوال تستی که به طور تصادفی از بانک سوال سایت انتخاب شده است مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای