توجه: در صورت بروز هرگونه خطا و اشکال وجه شما به طور كامل عودت داده می شود

آزمون آنلاین کرل دراو

کرل دراو
تعداد 40 سوال تستی که به صورت تصادفی از بانک سوال سایت «سایت آزمون من » انتخاب گردیده است
مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای