توجه: در صورت بروز هرگونه خطا و اشكال وجه شما به طور كامل عودت داده مي شود

آزمون رنگ کردن موی زنانه

رنگ گردن موی زنانه
تعداد 40 سوال تستی که به طور تصادفی از بانک سوال سایت «سایت آزمون من » انتخاب شده است
مطابق با استاندارد 5142-57-042-1 سازمان آموزش فنی و حرفه ای