توجه: در صورت بروز هرگونه خطا و اشکال وجه شما به طور كامل عودت داده می شود

آزمون تایپ و حروفچینی رایانه ای

تعداد 40 سوال تستی که به طور تصادفی از بانک سوال سایت همیار تست انتخاب می شود
مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای