توجه: در صورت بروز هرگونه خطا و اشکال وجه شما به طور كامل عودت داده می شود

آزمون حسابداری صنعتی

آزمون حسابداری صنعتی
تعداد 40 سوال تستی که به طور تصادفی از بانک سوال سایت همیار تست انتخاب شده است
مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای