توجه: در صورت بروز هرگونه خطا و اشکال وجه شما به طور كامل عودت داده می شود

آزمون حسابداری مقدماتی

آزمون حسابداری مقدماتی
تعداد 40 سوال تستی که به طور تصادفی

از بانک سوال سایت سایت آزمون من انتخاب شده است
مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای