توجه: در صورت بروز هرگونه خطا و اشکال وجه شما به طور كامل عودت داده می شود

آزمون نقشه کشی درجه 2

نقشه کشی درجه 2
تعداد 40 سوال تستی

که به طور تصادفی از بانک سوال سایت انتخاب می شود
مطابق با استاندارد سازمان اموزش فنی و حرفه ای