توجه: در صورت بروز هرگونه خطا و اشکال وجه شما به طور كامل عودت داده می شود

آزمون آرایشگر موی زنانه

آرایشگر موی زنانه
تعداد 40 سوال تستی که به طور تصادفی از بانک سوال سایت انتخاب می شود
مطابق با استاندارد شماره 70/34/1/1-50

سازمان آموزش فنی و حرفه ای