توجه: در صورت بروز هرگونه خطا و اشکال وجه شما به طور كامل عودت داده می شود

تعداد 40 سوال تستی کلاه گیس باف از رشته مراقبت و زیبایی

سوالات به طور تصادفی انتخاب می شود

کد استاندارد 70/90/1/1/1-50

حرفه : کلاه گیس باف