نمونه سوال پرورش دهنده قارچ دکمه ای از رشته کشاورزی ( امور زراعی و باغی) مطابق با استاندارد 3/1/90/27-6 سازمان آموزش فنی و حرفه ای – آزمون آنلاین و آزمون ادواری

مشاهده همه 23 نتیجه

X