شرکت در آزمون های برنامه ای چه فایده ای دارد؟

فواید شرکت در آزمون های برنامه ای برنامه رادیویی زنگ برنامه‌ریزی کارشناس برنامه: محمد کتابدار قبلا درباره ویژگی آزمون‌های کانون صحبت کردیم و گفتیم ایستگاه‌های جبرانی دارد، جامعه آماری آن بالا است سوالات آن استاندارد است و میزان پاسخ‌گویی دانش‌آموزان در آن مشابه کنکور است. خدمات و پشتیبانی قوی و ابزارهایی مانند دفتر برنامه‌ریزی و

ادامه مطلب