توجه: در صورت بروز هرگونه خطا و اشکال وجه شما به طور كامل عودت داده می شود

آزمون پاور پویینت

Powerpoint

تعداد 40 سوال تستی که به طور تصادفی از بانک سوال سایت انتخاب شده است 

مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای